Psycholog Toruń Poradnictwo online Gabinety Warsztaty Produkty Psycholodzy Cennik Kontakt
 

Gabinety

Gabinet psychologiczny Toruń

W ofercie gabinetu psychologicznego znajdziecie Państwo:

  • Konsultacje indywidualne, poradnictwo indywidualne
  • Terapię indywidualną
  • Terapię par
  • Diagnozę psychologiczną
 • Poradnictwo indywidualne, konsultacje indywidualne:
  Mogą dotyczyć takich obszarów jak:
  Trudności w relacjach interpersonalnych, problemy wynikające z: osobowości, emocjonalności człowieka, pojawienia się sytuacji kryzysowej w życiu, choroby. Leczymy także: zaburzenia nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa), zaburzenia lękowe (lęk uogólniony, lęk paniczny, stres pourazowy, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne), zaburzenia dysocjacyjne, uzależnienia.
 • Terapia indywidualna
  To kilkanaście spotkań, podczas których klient wraz z terapeutą starają się rozwiązać problemy klienta związane np. z uwikłaniem w różne sytuacje rodzinne, niskim stopniem asertywności, poczuciem braku sensu życia, zaniżoną samooceną, lękiem, długotrwałym doświadczaniem stresu.
 • Terapia par
  Podczas wspólnych sesji pary z terapeutą omawiane są trudności w związku, w rodzinie, problemy z: komunikacją, pojawiającymi się konfliktami, realizowaniem wspólnych celów życiowych, oddaleniem, zazdrością.
 • Diagnoza psychologiczna
  Diagnoza psychologiczna, to opis zachowania człowieka w różnych sytuacjach życiowych, szukanie przyczyn danego funkcjonowania oraz określenie stopnia udziału mechanizmów psychologicznych, organicznych lub środowiskowych w powstawaniu zaburzeń. Celem diagnozy psychologicznej(klinicznej) jest przygotowanie materiału informacyjnego i zaleceń do terapii oraz sformułowanie prognozy, co do dalszego funkcjonowania. Do tego celu służą: obserwacja, wywiad, rozmowa, które pozwalają na postawienie hipotezy, co do przyczyn nieprawidłowości oraz testy psychologiczne, które umożliwiają jej sprawdzenie. Testy psychologiczne pozwalają określić poziom badanej czynności oraz ustalić charakterystykę badanej osoby w porównaniu z innymi.

Wykorzystujemy testy do pomiaru m.in.:

 • Inteligencji i procesów poznawczych:
  • WAIS – R - Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych
  • WISC – Skala Inteligencji Wechslera dla dzieci
  • Testy Matryc Ravena (niewerbalny test inteligencji ogólnej)
  • APIS – P – bateria testów
  • APIS –Z - bateria testów
  • Columbia – Skala Dojrzałości Umysłowej
  • Test Hermann – Merill
 • Diagnozy osobowości:
  • Test Zdań Niedokończonych Rottera;
  • 16 czynnikowy test Cattella
  • Test przymiotnikowy ACL
  • Kwestionariusz Osobowości Eysencka
  • Inwentarz Osobowości (NEO-PI-R);
  • CISS - Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych
  • KKS - Kwestionariusz Kompetencji Społecznych
  • Test Osobowości i Zainteresowań
  • Kwestionariusz ogólnego stanu zdrowia GHQ 12
  • Kwestionariusz Nadziei Na Sukces
  • MMPI
  • KAHN – test twórczego zachowania
  • AVEM – Wzorzec zachowań i przeżyć związanych z pracą
 • Diagnozy neuropsychologicznej:
  • Bender – Wzrokowo-Motoryczny Test Gestalt
  • Test Pamięci Wzrokowej BENTON
  • Testy pamięci osób starszych

 
projekt strony www: INFORMATICA strony internetowe